06 190 84 677 info@cintea.nl

Training

De OR van Wittenbergzorg maakt al vele jaren gebruik van de kennis en ervaring van enkele Cintea-trainers.  De trainers hebben kennis van zaken en weten dit ook goed over te brengen.

Berta van Maren

voorzitter OR, Wittenbergzorg

Belangstelling voor een van de Open Inschrijving trainingen?

Open Inschrijving trainingen behandelen een specifiek thema waar je als OR mee te maken krijgt. Naast dat je verdiepende kennis opdoet over een onderwerp, is het leuke van een Open Inschrijving training dat je OR-leden ontmoet uit andere organisaties. Je maakt hierdoor kennis met een varieteit aan opvattingen en werkwijzen. 

Maatwerktrainingen
Cintea verzorgt maatwerktrainingen voor de gehele OR, commissie of PvT. We gaan (vrijblijvend) samen met u na wat u met de training wilt bereiken. Daarbij bepalen we uw inhoudelijke leervragen en bespreken we de organisatorische mogelijkheden, zoals het aantal dagen/dagdelen, passend bij de leervragen.
Vervolgens ontvangt u op basis van dit gesprek een voorstel voor een programma en een offerte.

Open inschrijving trainingen
Daarnaast organiseert Cintea trainingen voor individuele (DB) OR-leden en OR-commissies. Dit zijn trainingen over een bepaald thema, waaraan een of meerdere OR-leden kunnen deelnemen. De thema’s variëren van basistrainingen voor nieuwe OR-leden, arbeidsomstandighedenbeleid, financieel beleid, leiding geven aan de OR, thema’s die betrekking hebben op persoonlijk leiderschap in de rol van OR-lid en verdere verdieping in specifieke onderwerpen. Zie hiervoor ons aanbod bij Open Inschrijvingen.

Deze trainingen over een bepaald thema kunnen wij ook in-company verzorgen.