06 190 84 677 info@cintea.nl

Ons team

Dick Onvlee

Senior trainer, coach, adviseur, vertrouwenspersoon

Dick Onvlee

Dick Onvlee

Senior trainer, coach, adviseur, vertrouwenspersoon

De bedoeling van medezeggenschap:
Invloed op het beleid en de besluitvorming  van je organisatie.
Gebruik maken van de kennis en wijsheid van medewerkers bij het oplossen van vaak complexe vraagstukken en het vinden van oplossingen waar draagvlak voor is.
Dat is medezeggenschap zoals bedoeld!

Daar wil ik vanuit mijn professionaliteit graag een bijdrage aan leveren. Vanuit dat perspectief betekenisvol zijn voor ondernemingsraden, hun overlegpartners en andere stakeholders. Iedere situatie is uniek en bijzonder en vraagt om aandacht, geduld en doortastendheid, want goede relaties en onderling vertrouwen zijn de bouwstenen van goede medezeggenschap. Iedere OR vindt zijn eigen oplossingen

Na een gedegen opleiding tot trainer en coach, ben ik al meer dan 35 jaar werkzaam als trainer en adviseur en heb ik al meer dan 100 organisaties in vele branches ondersteund bij het vormgeven van medezeggenschap en participatie.

Wanneer ik oud-deelnemers tegenkom dan vertellen ze me vaak dat ze nog steeds profijt hebben van wat ze van mij geleerd hebben. Dat ze door mij geïnspireerd zijn om zich verder te ontwikkelen. Mijn trainingen hebben hun kijk op relaties, communicatie, medezeggenschap en organisaties blijvend beïnvloed.

SCOOR/RMZO gecertificeerd trainer/opleider
CRKBO -erkend
Geaccrediteerd in Belbin teamrollen
LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon O/I

 

Emelda Hendriks

Senior trainer, coach, adviseur medezeggenschap

Emelda Hendriks

Emelda Hendriks

Senior trainer, coach, adviseur medezeggenschap

Over thema’s als:

 • Professionele (mede)zeggenschap
 • OR en competentiemanagement
 • Duurzame inzetbaarheid
 • ARBO
 • Grip op je eigen loopbaan, tijdens en na je OR-lidmaatschap

 

Geen brug te ver; fanatiek bridger en medezeggenschaps-expert...zowel medezeggenschap als zeggenschap; alles rondom werk, inspraak en je eigen invloed daarin; ik denk dat de mens meer kan en wil daar graag bij helpen!

Hiervoor verzorg ik trainingen, individuele begeleiding en coaching. Drijfveer voor mij in deze, dat een ieder gehoord, gezien en gewaardeerd wil worden. Daarnaast ben ik loopbaanadviseur.

John Bonenberg

Trainer, coach, adviseur

John Bonenberg

John Bonenberg

Trainer, coach, adviseur

Balanceren op de lijn tussen wat wenselijk is en wat haalbaar is, waarbij de confrontatie niet wordt geschuwd als de situatie daarom vraagt.’

John was zelf jaren lid van een ondernemingsraad waardoor hij aan den lijve ondervonden heeft hoe groot de druk binnen een OR kan zijn. Daarnaast ging hij jaren mee als rechterhand van de bestuurder tijdens overlegvergaderingen.

'Medezeggenschap loopt als een rode draad door mijn levensgeschiedenis: op de MAVO en MEAO was ik al lid van het schoolparlement, in militaire dienst vertegenwoordigde ik mijn ‘maten’ in het pelotonsoverleg en tijdens mijn werk ging ik mee als adviseur naar de overlegvergaderingen met mijn bestuurder. Tenslotte train, adviseer, coach en begeleid ik als trainer/adviseur ondernemingsraden. Ook heb ik aan ‘den lijve’ ondervonden om in een ondernemingsraad te zitten die zich staande moest houden in een zeer turbulente omgeving die uiteindelijk geleid heeft tot een faillissement.
Kortom “ik heb wat met medezeggenschap”.
Ik doe dit werk vanuit een brede kennis (gespecialiseerd in arbo-, sociaal- en financieel beleid) en een grote betrokkenheid, gericht op vooruit komen en uitgaande van de dialoog.'

John is specialist in financieel-, sociaal- en arbeidsomstandighedenbeleid.

Lid IBC commissies
Lid Beroepscommissies Sociaal Plan

Marja van Kerkhof

Adviseur en teamcoach

Marja van Kerkhof

Marja van Kerkhof

Adviseur en teamcoach

Marja van Kerkhof is al 22 jaar professional in medezeggenschap. Zij werkt in de rol van procesbegeleider en teamcoach.
Marja's uitgangspunt in haar werk is 'medezeggenschap vanuit de bedoeling'. Dat betekent dat het resultaat van de medezeggenschap niet wordt getoetst door het criterium ‘Hebben we als OR en bestuurder de wet goed toegepast?’ maar door het criterium ‘Hebben we als OR en bestuurder goede gesprekken gevoerd met als resultaat dat de OR een wezenlijke bijdrage heeft geleverd in de ontwikkeling van beleid en in de besluitvorming?' De gedachte is dat OR (medewerkers) en bestuurder elkaar wijzer kunnen maken als het gaat om de vraagstukken waar de organisatie voor staat, ieder vanuit de eigen rol. Daarmee worden de oplossingen voor de vraagstukken beter, sterker en betekenisvoller.

Aandachtsgebieden:
- Medezeggenschap, samenwerking OR - bestuurder, wet- en regelgeving
- Werken vanuit de bedoeling
- Teamontwikkeling
- Deep Democracy
- Navigator Methode

Marja is geregistreerd MZ-opleider (RMZO).

Benieuwd naar wat Marja voor jouw OR kan betekenen? Bel of mail gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Ria van der Schagt

Bureaumedewerker

Ria van der Schagt

Ria van der Schagt

Bureaumedewerker

Ria is bureaumedewerker en de steun en toeverlaat van onze klanten en trainers. Zij coördineert en regelt alles achter de schermen. Als je met Cintea belt, krijg je Ria aan de telefoon.

 

Richard Broer

Trainer, coach, adviseur

Richard Broer

Richard Broer

Trainer, coach, adviseur

Ik werkte na mijn studie als soft skills trainer bij BT Syntegra. Bij Syntegra werd ik lid van de OR en mijn drive om de medezeggenschap te versterken werd gevonden. Ik werkte 9 jaar als Medezeggenschapstrainer bij FNV Formaat, Vervolgens ben ik als zelfstandige trainer verder gegaan. Ik ben sinds 2020 als coöperant verbonden aan Cintea.

Opleiding:

 • Ontwikkelings- en onderwijspsychologie Rijksuniversiteit Leiden
 • Training voor trainers Schouten en Nelissen
 • Actualiteiten over de jurisprudentie van medezeggenschap en arbeidsrecht door Abeln Advocaten, de Voort Advocaten, Springers advokaten en anderen (meer dan jaarlijks).
 • OR en Pensioenen (bureau Altersum en Edmond Halley).
 • In-company workshops als Socratische Gespreksvoering, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap in andere landen, werken met kernkwaliteiten, OR en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Transactionele Analyse, werken met trainingsacteurs, leeftijdsfasebewust beleid, interventiekunde (methodiek Marjo Korrel), moderatiemethode.
 • BVMP-workshops als Breinvoorkeuren, teamrollen van Belbin in de OR, medezeggenschap in internationale ondernemingen, e-learning.
 • Intervisie met collega’s.

Accreditaties en lidmaatschappen:

 • Register Medezeggenschapsopleider
 • CBRKO-erkend
 • Geaccrediteerd in de Belbin teamrollen.
 • Geaccrediteerd in het 5W-en model.
 • Aangesloten bij BeroepsVereniging MedezeggenschapsProfessionals (BVMP).

Visie/passie
Organisaties, teams en individuen de middelen geven om zichzelf en hun (collectieve) positie op het werk, in de samenleving en privé te verbeteren en hun doelstellingen te bereiken. Empowerment begint vaak met het ontwikkelen of versterken van de competenties die nodig zijn om de taak te verrichten.

Effecten kunnen worden versterkt door meervoudige begeleiding zoals: een persoonlijke intake, coaching-on-the-job, huiswerkopdrachten, e-learning en (groeps)intervisie. Het trainen zelf is niet saai! Een breed scala aan werkvormen kan ingezet worden waaronder: outdoor training, video feedback en trainingsacteurs.

Thema's waarbij ik graag word ingezet:

 • Generalist: weet van (bijna) alles een goede inhoudelijke inleiding te geven.
 • Teamrollen van Belbin.
 • Teambuilding en outdoor.
 • Structureren van het OR-werk.
 • Missie, visie, strategie.
 • Multinationale ondernemingen.

Susan Dassen

Trainer, adviseur

Susan Dassen

Susan Dassen

Trainer, adviseur

Susan adviseert en ondersteunt ondernemingsraden, hun bestuur en hun toezichthouders bij uiteenlopende strategische vraagstukken. Daarnaast ontwikkelt Susan (maatwerk) kennissessies en workshops en heeft zij startende en ervaren ondernemingsraden begeleid tijdens heidagen.
“In 2009 besloot ik lid te worden van een OR. Ik wilde over de grenzen van mijn afdeling heen kijken en meer betekenen voor mijn collega’s. Binnen korte tijd ontwikkelde zich bij mij een passie voor medezeggenschap en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Als voorzitter van de COR van SNS REAAL en later de Volksbank, kreeg ik te maken met zeer complexe organisatievraagstukken rondom de nationalisatie van het bedrijf, verkoop van de verzekeraar, verzelfstandiging van de bank en vele reorganisaties. Deze praktijk was mijn leerschool, maar ik ontwikkelde mezelf ook inhoudelijk op het gebied van medezeggenschap, bestuurskunde en strategisch HR.
In 2020 maakte ik definitief de keuze om van mijn passie mijn werk te maken: als onafhankelijk adviseur andere ondernemingsraden, bestuurders en toezichthouders helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken en om de dialoog en de samenwerking te verbeteren.”

Aandachtsgebieden:
- fusies en overnames
- reorganisatietrajecten
- sourcingsvraagstukken
- HR-vraagstukken (CAO-trajecten, Sociaal Plan, cultuurverandering, hybride werken)

Trainingsgebieden:
- de WOR toegepast binnen jouw OR
- de samenwerking binnen de ‘gouden driehoek’
- medezeggenschap & toezicht
- teamontwikkeling
- coaching van het DB en DB-leden

“Ik geloof in een proactieve OR die met zijn adviezen waarde toevoegt aan de besluiten die binnen de organisatie worden genomen. Een goede samenwerkingsrelatie tussen bestuur en OR en een sterke dialoog tussen OR en zijn stakeholders, zijn daarbij de basis.”