06 190 84 677 info@cintea.nl

Coaching

Ik denk dat de mens meer kan en wil daar graag bij helpen.

Emelda Hendriks

Cintea

Contact

Wil je meer informatie over ons coachingsaanbod? Bel of mail ons gerust 06 190 84 677 of info@cintea.nl

Coaching is, in tegenstelling tot een training, een kortdurend proces van maximaal 1 dagdeel waarbij de OR/PVT of bijvoorbeeld het DB of een commissie begeleid wordt bij een voorliggend vraagstuk. Dit kan een inhoudelijk vraagstuk zijn, maar ook bij een samenwerkings- of besluitvormingsvraag kan coaching heel succesvol zijn.

Sommige medezeggenschapsorganen kiezen doelbewust voor een coachingstraject, al dan niet in combinatie met een of meerdere trainingsdagen per jaar. De meerwaarde van coaching is vooral dat het altijd naadloos aansluit bij vraagstukken die op dat moment aan de orde zijn. Dit kan een advies- of instemmingsaanvraag zijn of bijvoorbeeld de gezamenlijke beeldvorming bij een ingewikkeld plan van aanpak.

Onze OR-coaches kunnen bij alle coachvragen aansluiten en de OR/PVT -tijdens zijn eigen vergadering(en)- begeleiden om tot een goede besluitvorming of werkbare afspraken te komen.

Persoonlijke coaching

Daarnaast bieden wij ook persoonlijke coaching, bij vraagstukken als ‘hoe ondersteun ik de OR?’ (ambtelijk secretaris), ‘hoe geef ik leiding vanuit mijn voorzittersfunctie?’, ‘hoe ga ik als DB-lid om met onderlinge conflicten in de OR?’, ‘wat kan ik aan eigen gedrag verbeteren, om bijvoorbeeld effectiever te kunnen communiceren?’.  Ook bestaat bij ons de mogelijkheid om aan de slag te gaan met loopbaancoaching.

Onze coaches werken bij persoonlijke coaching onder andere met het participatiemodel van Egan, om op  gestructureerde wijze samen met u het coaching-traject te kunnen doorlopen.