06 190 84 677 info@cintea.nl

medezeggenschap vanuit de bedoeling

De bedoeling van medezeggenschap moet altijd gerealiseerd worden in de ‘leefwereld’. Denken en handelen vanuit de bedoeling moet leidend zijn in de wijze waarop de OR zijn werk doet. 

Dick Onvlee

Cintea

Meer weten over medezeggenschap volgens de bedoeling?

Neem gerust contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek!

06 190 84 677 of stuur een mail naar info@cintea.nl

Iedere organisatie, dus ook die van jou en van ons, is gestart vanuit en met een bedoeling. Bijvoorbeeld patiënten gezond maken, zorg bieden, voorzien in ICT oplossingen, producten/diensten ontwikkelen en produceren of burgers van dienst zijn in de samenleving.

Samen met je collega’s werk je aan doelen die bijdragen aan die bedoeling.  Jij en je collega’s vormen tezamen de organisatie. Daarom is het van belang dat je jezelf betrekt bij en invloed uitoefent op belangrijke besluiten in je organisatie. Want belangrijke besluiten zijn van invloed op jou en je collega’s, de organisatie van je werk, je werkplezier, je baanzekerheid of je toekomst.

Medezeggenschap, met de WOR als steunstructuur, helpt je om in samenwerking met de bestuurder gestructureerd, constructief en proactief invloed te hebben op ontwikkelingen in je organisatie.

Medezeggenschap die bijdraagt aan de bedoeling van de organisatie. Daar lopen wij warm voor.

Onze visie op leren

In onze aanpak staan twee uitgangspunten centraal: de positie van de medezeggenschap binnen een organisatie en hoe je maximaal  invloed kunt uitoefenen op de besluitvorming. Hierbij ligt onze focus zowel op de ontwikkeling van de OR-en als team en op de individuele ontwikkeling van de OR-leden. Naar onze mening lopen deze ontwikkellijnen parallel aan elkaar.