033 465 4026 info@cintea.nl

Gratis online workshops

“Ik ben zeer tevreden over de gratis workshop die ik gevolgd heb bij Cintea; zowel over de kwaliteit van de workshop als over de expertise van Emelda.”

Anneke van der Kolk

Ambtelijk secretaris OR

Gratis workshops

Wil je eerst meer informatie? Bel of mail ons: 033-4654026 of info@cintea.nl

De vertrouwenspersoon en de rol van de OR, datum nader te bepalen

Beschrijving van de workshop volgt….

 

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Dick Onvlee

Inleiding in teamontwikkeling van de OR voor DB OR, datum nader te bepalen

We gaan in op de volgende vragen:

 • Wat wordt van je als DB verwacht, qua rol, taken en verantwoordelijkheden?
 • Hoe kun je de besluitvorming qua proces effectief en efficient sturen?
 • De OR is een team. Hoe kun je als DB de samenwerking stimuleren en de kwaliteit van de resultaten veergroten?

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Marja van Kerkhof

Financieel Beleid, datum nader te bepalen

Voor veel OR-en zijn financiën onbekend (en onbemind) terrein, maar diezelfde financiën bepalen wel grotendeels het beleid van de organisatie. Het is dan ook belangrijk dat OR-leden financiële stukken kunnen “lezen”, de onderlinge relaties van die stukken inzien en hierdoor meer invloed kunnen uitoefenen.

In welke sector je ook als medezeggenschapper werkzaam bent: het gaat om de centen! Daarom is het van belang hier meer van te weten. In deze workshop wordt een tipje van de sluier opgelicht.

Tijdstip: 13.00 uur – 15.30 uur
Trainer: John Bonenberg

Omgaan met weerstand, 18 september 2020

Weerstand bij de adviezen die u de OR wilt geven?

 • Valt het soms tegen om uw OR te adviseren?
 • Ondervindt u weerstand bij uw OR?
 • Wilt u handvatten om met deze weerstand om te gaan?

Tijdens deze workshop speciaal voor ambtelijk secretarissen, krijgt u inzicht in de begrippen weerstand en veranderingsbereidheid en tips en adviezen hoe uw adviezen succesvol te laten landen bij uw OR.

 Resultaat

 • U kent de verschillende types weerstand
 • U weet welke aanpak bij welke weerstand werkt.
 • U heeft kennis genomen van een aantal strategieën bij weerstand om effectief te kunnen adviseren.

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

Medezeggenschap vanuit de bedoeling, 2 oktober 2020

Medezeggenschap vanuit de bedoeling
De bedoeling van medezeggenschap is dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de beleidsontwikkeling en besluitvorming in hun organisatie.

Die bedoeling is ‘vastgelegd’ in de WOR, een juridisch kader. De WOR omschrijft wat wij in Nederland minimaal verstaan onder invloed van medewerkers en hoe dit recht geborgd wordt. Daarmee is de WOR een onmisbare steunstructuur voor de bedoeling.

De WOR is niet de bedoeling
Wanneer de WOR je ‘kijkrichting’ is, zal toepassing en naleving van de wet richtinggevend zijn voor de OR. Bestuurder en OR wijzen elkaar op de wettelijke vereisten, en houden elkaar daaraan. Onderwerpen zijn advies- of instemmingsplichtig omdat ze in art. 25 of 27 limitatief opgesomd staan.

Kiest de OR voor de ‘kijkrichting’ vanuit de bedoeling, dan stel je jezelf de vraag hoe krijgen medewerkers invloed op belangrijke besluiten. OR en Bestuurder stellen met elkaar de vraag wat zijn belangrijke onderwerpen/besluiten. Wat is het belang voor de organisatie en welke belangen hebben de medewerkers.

Welke medewerkers zijn het meest betrokken en hoe kunnen die een stem krijgen in de besluitvorming.

In deze workshop onderzoeken we de verschillen tussen van beide kijkrichtingen.

 Wat leer je:

 • Waarom en hoe medezeggenschap vanuit de bedoeling bijdraagt aan de bedoeling van je organisatie
 • Het belang van de WOR, met name als steunstructuur;
 • Dat sleutelprincipes het kompas van de bedoeling zijn;
 • Hoe sleutelprincipes je helpen om met alle stakeholders van de organisatie constructief samen te werken;
 • Hoe verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap hier een rol in spelen.

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Dick Onvlee 

Gelijkwaardige en daadkrachtige communicatie met de bestuurder, 23 oktober 2020

Een beschrijving van de workshop volgt nog…

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

OR en arbobeleid, 13 november 2020

Resultaat

 • U kent de rechten en plichten vanuit de Arbowetgeving
 • U weet welke spelers in het veld belangrijk zijn voor de OR.
 • U heeft een aanzet gemaakt voor een Arbo-werkplan.

Tijdstip: ochtend of middag
Trainer: nader te bepalen

Het OR jaarverslag, 18 november 2020

Altijd weer een lastig karweitje. In deze workshop tips en tricks en veel voorbeelden hoe je het jaarverslag zowel inhoudelijk als qua vormgeving gestalte kunt geven.

Tijdstip: 13.00 uur – 15.30 uur
Trainer: John Bonenberg

Belangstelling voor een ander onderwerp? Laat het ons weten.

6 + 6 =