06 190 84 677 info@cintea.nl

Gratis workshops

Gratis workshops middels nieuwsbrief

Wil je meer informatie? Bel of mail ons: 06 190 84 677 of info@cintea.nl

“Ik ben zeer tevreden over de gratis workshop die ik gevolgd heb bij Cintea; zowel over de kwaliteit van de workshop als over de expertise van Emelda.”

Anneke van der Kolk

Ambtelijk secretaris OR

Kennismaking Belbin; teamrollen, 15 februari 2022

“Hulpmiddel bij teambuilding”

Tijdens deze workshop maak je kennis het model van dr. Meredith Belbin, welke  toepasbaar is in trainingen en adviestrajecten.

Dit model beschrijft de diverse teamrollen die leden van een team vanuit hun eigen natuur vooral inzetten en geven inzicht in de totale samenstelling van je ondernemingsraad. Je krijgt inzicht in hoe je de rollen in beeld kunt krijgen met behulp van een vragenlijst en hoe je vervolgens het team kunt analyseren op sterke en minder sterke punten.

Na de workshop krijgt ieder een de vragenlijst, het scoreformulier en de toelichting  digitaal toegestuurd.

Doelen van de workshop

 • De deelnemers kennen de eigen primaire en secundaire teamrollen van Belbin en weten hoe deze effectief toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.
 • De deelnemers hebben zicht op hoe Belbin toepasbaar is in de eigen OR.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor uitwisselen van ervaringen
 • Vragenlijst (tevoren toegestuurd om in te vullen)
 • Digitaal naslagmateriaal

Voor wie

Leden van ondernemingsraden én ambtelijk secretarissen die aan de slag willen met teambuilding binnen de OR.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijd:
13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Scholing voor de OR? Met een scholingsplan kom je verder, 25 februari 2022

Scholing? Met een plan kom je verder

Vanuit artikelen 16 en 18 uit de WOR is meer dan voldoende geregeld dat uw OR regelmatig scholing kan volgen.

Valt het soms tegen om deze faciliteiten effectief in te zetten?

Tijdens deze workshop krijg je onder andere inzicht in de begrippen competentiemanagement voor OR-leden, het teamdoelmatigheidsmodel en de verschillende fasen waarin een OR zich kan bevinden tijdens de hele zittingsperiode. Dit alles vraagt om een scholingsplan, waarin doelen en effecten van de scholing duidelijk worden beschreven. 

Resultaat

 • Je weet hoe je competentiemanagement inzet om ook individuele leden de kans te geven zich te ontwikkelen tijdens de zittingsperiode.
 • Je kunt een scholingsplan (meerjaren) schrijven, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende fasen waarin het team zich bevindt.
 • Je kunt bij je bestuurder een plan voorleggen, met goed onderbouwde argumenten voor scholing en teambuilding.
 • Elk OR-lid kan na zijn/haar zittingsperiode de opgedane kennis en ervaring ‘verzilveren’ in zijn/haar personeelsdossier.

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

Succesvolle OR verkiezingen, 8 maart 2022

OR-leden en AS-en

Verkiezingen organiseren

Wie mogen er kandidaat zijn voor de OR? Wie mogen er stemmen? Wat moet je doen wanneer er te weinig kandidaten zijn?

Het reglement van de OR bepaalt dat allemaal. Dus houd je reglement bij de hand!

Da de workshop heb je een draaiboek voor de volgende verkiezingen!

Doelen van de workshop

 • De deelnemers weten wat er komt kijken bij de verkiezingen.
 • De deelnemers hebben een draaiboek voor hun volgende verkiezingen.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor vragen
 • Syllabus met bruikbaar naslagmateriaal

Voor wie?

De leden van de verkiezingscommissie en Ambtelijk Secretaris

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Startende OR, 22 maart 2022

Als nieuw OR-lid krijg je tijdens deze workshop inzicht in het werk van de OR:

 • Wet op de Ondernemingsraden als steunstructuur
 • De hoofdthema’s van de OR
 • De samenwerking tussen OR en bestuurder
 • De samenwerking in de OR

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Medezeggenschap binnen het onderwijs, 8 april 2022

Medezeggenschap binnen het onderwijs

Binnen het onderwijs kan gekozen worden voor zowel de WOR als de WHW als het gaat om de inrichting van de medezeggenschap. Daarnaast kent deze medezeggenschap ook deelname door studenten in de raden.

Tijdens deze workshop

kijken we welke specifieke uitdagingen deze vorm van medezeggenschap kent, om gezamenlijk antwoorden te formuleren op deze de vraagstellinge

Resultaat

 • Deelnemers weten de verschillen tussen de beide wetgevingen (WOR en WHW) om daar wellicht keuzen in te kunnen maken;
 • Deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld eigen casussen in te brengen;
 • Deelnemers hebben met elkaar gebrainstormd over creatieve oplossingen en werkwijzen.

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

Meer invloed met Oplossingsgericht Denken, 9 april 2021

Meer invloed met Oplossingsgericht denken en werken.

Hoe ga je als OR-lid om met (complexe) organisatievraagstukken. Doe je dat vanuit een probleemgerichte benadering of vanuit een oplossingsgerichte werkwijze.

Mijn ervaring is dat OR-en meestal werken vanuit een probleemgerichte benadering.

OR-en proberen de oorzaak van een organisatieprobleem te achterhalen om te weten waarom het management voor bepaalde oplossingen kiest.

Hoe complexer het organisatieprobleem is hoe meer oorzaken. Hoe meer oorzaken, hoe lastiger het wordt om de oplossing te vinden. Daarom past de probleemgerichte benadering niet bij ieder probleem.

Het alternatief is de oplossingsgerichte aanpak, waarbij de focus niet ligt op het probleem maar op de gewenste situatie. Het is een toekomstgerichte aanpak.

De oplossingsgerichte werkwijze geeft energie. Oplossingsgericht werken is een positieve, krachtige manier om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te realiseren en heeft zich in de praktijk bewezen.

Wat leer je?

 1. wanneer de probleemgerichte benadering effectief is
 2. wanneer de oplossingsgerichte werkwijze effectief is
 3. de methode van oplossingsgericht werken

 

Resultaat van de workshop

Aan het einde van de workshop heb je geleerd:

 • wat oplossingsgericht werken voor jou en je OR kan betekenen
 • hoe de oplossingsgerichte werkwijze verschilt van de probleemgerichte benadering
 • dat je kunt kiezen welke van de 2 methoden geschikt is om een probleem aan te pakken

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Dick Onvlee

Wat is een goed advies? 22 april 2022

Wat is een goed advies?

Een goed advies schrijven is meer dan alleen maar een positief of negatief advies geven aan de bestuurder. In het materiaal in leergang 2 voor ambtelijk secretarissen wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Dit materiaal krijgt u tijdens de workshop ook uitgereikt (digitaal).

Het begint al bij het lezen van de aviesaanvraag; hoe analyseer je de tekst, de probleemformulering en de aangedragen oplossing(en)?

Daarna kijken we naar de opbouw van een goed advies, de formulering in het advies, zowel strategisch, tactisch als taalkundig, en de verwijzingen naar eerdere afspraken en overleggen. Dit ook omdat bij adviesrecht een goede dossiervorming van cruciaal belang kan zijn.

Resultaat

 • Je hebt de beschikking over een tweetal analysemodellen die behulpzaam (kunnen) zijn bij het analyseren van ingewikkelde adviesaanvragen;
 • Je kunt een advies schrijven, zowel strategisch, tactisch als taalkundig, waarbij de bestuurder in het uitgebrachte advies ook de chronolgische volgorde van eerdere afspraken terugziet en onderbouwde argumenten van de OR aantreft.
 • Je hebt kennis van de noodzakelijke dossiervorming bij een adviesaanvraag.

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

 

WOR, voor nieuwe leden en AS-sen, 16 september 2022

Wat doet een OR nou eigenlijk?

Wegwijs in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden)

Ben je net nieuw in de OR? Waar mag de OR zich wel en waar niet mee bemoeien? Wil je graag weten welke rechten en plichten je hebt in de ondernemingsraad? Tijdens deze workshop maak je kennis met de Wet op de Ondernemingsraden. Je krijgt inzicht in de (on)mogelijkheden vanuit de Wet.

In de structuur en opbouw van de wet wordt uitgelegd hoe de procedures rondom onder andere advies- en instemmingsrecht in de praktijk worden toegepast.

Na de workshop krijgt ieder een format, bruikbaar bij een complexe adviesaanvraag.

Doelen van de workshop

 • De deelnemers kennen de belangrijkste delen van de WOR en weten de procedures effectief toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor vragen
 • Syllabus met bruikbaar naslagmateriaal

Voor wie

Nieuwe leden van ondernemingsraden én ambtelijk secretarissen die snel ingewerkt willen worden.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijd:
13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Nieuwe vaardigheden om Vroegtijdig betrokken te Zijn, 7 oktober 2022

Vroegtijdig betrokken Zijn!

Bij een advies- of instemmingsaanvraag reageert de OR op een voorgenomen besluit. De OR bepaalt zijn standpunt en geeft zijn mening. Anders is dat wanneer de OR vroegtijdig betrokken wil zijn bij de besluitvorming, bij de totstandkoming van een besluit!

Dan is reageren niet meer voldoende want je maakt zelf deel uit van het besluitvormingsproces. Dat vraagt een andere houding en insteek van de OR. Hoe kijkt de OR naar de organisatie, waar gaat de organisatie naar toe en wat hebben medewerkers nodig om hun werk goed te (blijven) doen? Wat heeft goed gewerkt en wat heeft bijgedragen aan het succes van de organisatie.

In deze workshop leer je

 • wat je kunt doen om vroegtijdig betrokken te zijn bij de besluitvorming;
 • welke vaardigheden de OR nodig heeft;
 • hoe je een eigen verhaal van de OR kunt maken.

Resultaat van de workshop

 • een andere kijk op ‘vroeg betrokken zijn’;
 • concrete handvaten om ‘Het eigen verhaal van de OR’ te vertellen;

Voor wie

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Dick Onvlee

OR en arbobeleid, 4 november 2022

Waarom OR en Arbo? Daarom!

Veel ondernemingsraden doen niet zoveel met Arbo, omdat deze wet- en regelgeving zo gedetailleerd en gecompliceerd lijkt. Het jaar 2020 heeft ons helaas weer laten zien, dat werkgevers ook niet altijd weten wat ze met deze wetten moeten; de vakbonden kregen veel klachten binnen in een tijd (Corona) waarin gezondheid juist zo’n enorm issue is.

Tijdens deze workshop krijgt u grip op deze wetgeving en handvatten om Arbo meer onder de aandacht te brengen bij uw bestuurder, de preventiemedewerkers, maar ook de Arbodienst. We kijken ook naar het imago van een ondernemingsraad, en hoe u, met behulp van het onderwerp Arbo, beter zichtbaar wordt voor uw collega’s op de werkvloer.

Resultaat

 • U kent uw rechten en plichten als ondernemingsraad in het kader van de Arbowet;
 • U heeft inzicht in het doel en de organisatie van een vierhoeksoverleg, zoals omschreven in de laatste wetswijziging binnen de Arbowet;
 • U eindigt deze workshop met een concept-werkplan voor uw OR of VGW-commissie voor het eerstkomende jaar.

Voor wie?

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Tijdstip:
10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

OR jaarverslag, 11 november 2022

OR jaarverslag
De WOR verplicht de OR ieder jaar een verslag van de werkzaamheden op te stellen en bekend te maken.
Voordat het jaarverslag wordt opgesteld, is het belangrijk om na te denken over wat u als OR wilt bereiken met dit verslag

Het mag duidelijk zijn dat de workshop te kort is om gedetailleerd op de materie in te gaan, maar John Bonenberg hoopt tijdens deze workshop OR-leden aan te sporen goed na te denken wat je binnen jouw organisatie kan/wilt bereiken met een goed OR jaarverslag.

Doel van de workshop

 • Uitgangspunten voor goede PR en toepassen in de praktijk
 • Vaststellen van de doelen die de OR met het jaarverslag wil bereiken
 • Wat zeker in een jaarverslag moet staan
 • Strategisch gebruik van een jaarverslag
 • Bepalen van de kenmerken van de inhoud

Bent je klaar voor een goed OR Jaarverslag ? Schrijf je dan nu in.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Door: John Bonenberg
Tijd: 13.00 – 15.30 uur

Verkiezingen ondernemingsraden bij gemeenten, 18 november 2022

Verkiezingen ondernemingsraden bij gemeenten

Organiseren en kandidaten werven 

In maart 2023 vinden bij veel gemeenten de OR-verkiezingen plaats. Kom naar onze gratis workshop en maak kennis met de procedures bij verkiezingen, het succesvol werven van kandidaten en het enthousiasmeren van de achterban voor de medezeggenschap binnen de eigen gemeente.

Na deze workshop weet je:

 • Wat van je als zittende OR wordt verwacht bij het organiseren van verkiezen;
 • Heb je de beschikking over creatieve tips om de achterban te benaderen;
 • Heb je geoefend op het werven van kandidaten.

Aanpak:

 • Korte inleidingen
 • Praktische oefeningen
 • Groepsdiscussie

Doelgroep:

 • Gemeentelijke ondernemingsraden, die in maart 2023 de verkiezing hebben gepland
 • Ambtelijk secretarissen van deze ondernemingsraden.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Door:
 Emelda Hendriks
Datum: 18 november 2022
Tijd: 9:30 – 12.30 uur

 

Teamontwikkeling voor de OR, 2 december 2022

Teamontwikkeling voor de OR 

Nou, daar zit je dan, als (kersvers) Dagelijks Bestuur van de OR. Hoe ga je dat ‘ns aanpakken, het aansturen (zonder macht) van de OR als team?
Kom naar onze gratis workshop en maak kennis met de rol van het DB, DB-taken, persoonlijk leiderschap en de beginselen van teamontwikkeling.

Na deze workshop weet je:

 • Wat van je als DB wordt verwacht, qua rol, taken en verantwoordelijkheden
 • Hoe je de besluitvorming kunt sturen
 • Wat nodig is in de ontwikkeling van de OR als team.

Aanpak:

 • Korte inleidingen
 • Praktische oefeningen
 • Groepsdiscussie

Doelgroep:

 • Startende voorzitters en secretarissen
 • Zittende voorzitters en secretarissen die meer handvaten zoeken in hun rol als DB-leden.


Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Door: Marja van Kerkhof
Datum: 2 december 2022
Tijd: 9:30 – 12.30 uur

Presentatietechnieken voor OR-leden, 30 januari 2023

Basis van de presentatietechnieken

Voor een OR-lid is het soms nodig om iets te presenteren. Denk hier bijvoorbeeld aan een initiatiefvoorstel presenteren aan de bestuurder en een onderhandelingsresultaat of de resultaten van een achterbanraadpleging aan de achterban vertellen.

In deze workshop leer je:

 • De basis van de presentatietechnieken;
 • Waar je op moet letten bij het uitwerken van je presentatie;
 • Alvast houvast te hebben met een plan voor je volgende presentatie.

Voor wie

Leden van ondernemingsraden.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Tijd:
 9.30 – 12.00 uur
Trainer: Richard Broer

WOR, voor nieuwe leden en AS-sen, 7 december 2021

Wat doet een OR nou eigenlijk?

Wegwijs in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden)

Ben je niet nieuw in de OR? Waar mag de OR zich wel en waar niet mee bemoeien? Wil je graag weten welke rechten en plichten je hebt in de ondernemingsraad? Tijdens deze workshop maak je kennis met de Wet op de Ondernemingsraden. Je krijgt inzicht in de (on)mogelijkheden vanuit de Wet.

In de structuur en opbouw van de wet wordt uitgelegd hoe de procedures rondom onder andere advies- en instemmingsrecht in de praktijk worden toegepast.

Na de workshop krijgt ieder een format, bruikbaar bij een complexe adviesaanvraag.

Doelen van de workshop

 • De deelnemers kennen de belangrijkste delen van de WOR en weten de procedures effectief toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor vragen
 • Syllabus met bruikbaar naslagmateriaal

Voor wie

Nieuwe leden van ondernemingsraden én ambtelijk secretarissen die snel ingewerkt willen worden.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Tijd:
13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Arbeidsvoorwaarden op GROEN! 30 januari 2023

Arbeidsvoorwaarden op GROEN!

Het zat er al enige tijd aan te komen, het sluimerde al even. Sommige organisaties hebben het voortouw al genomen om zogenoemde groene arbeidsvoorwaarden aan te bieden aan hun medewerkers. Nu volgen er meer. Soms was dat op initiatief van de OR, soms ook op initiatief van de werkgever. Hoe dan ook, het is een trend aan het worden die past in de huidige ontwikkelingen van de maatschappij.

Deze Cintea- workshop

Wil je een beeld geven van wat groene arbeidsvoorwaarden zijn en wat er mogelijk is.

Na afloop

Heb je een beeld hoe groen je eigen arbeidsvoorwaarden zijn en welke initiatieven je zou kunnen nemen om deze te vergroenen.

OR-leden, PVT-leden, AS-en en HR medewerkers.

Aanpak

Inleiding, de eigen kleur bekennen in arbeidsvoorwaarden en aanzet tot de eigen vergroening.

Deze workshop is gratis.
Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Door: Richard Broer
Datum: 
maandag, 30 januari 2023
Tijd:
 9.30 – 12.00 uur

OR en teamdoelmatigheidsmodel, 24 maart 2023

Een OR is een autonoom team

De overheid heeft vanwege de coronacrisis 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het ontwikkeladvies, maar ook voor om- en bijscholing. Veel sectoren hebben O&O-fondsen die daar een bijdrage aan kunnen leveren. De ondernemingsraad kan de vinger aan de pols houden om te bekijken of dat daadwerkelijk gebeurt. Daarnaast kan de OR pro-actief initiatiefvoorstellen doen over deze inspanningsverplichting. Tijdens deze presentatie krijgen deelnemers handvatten aangereikt om bovenstaande effectief onder de aandacht te brengen bij hun bestuurder.

Je weet na afloop:

· Waarom scholing een onderwerp is voor de VGW-commissie;

· Hoe een initiatiefvoorstel hierover kan worden geformuleerd;

· én hoe opgedane OR-kennis en ervaring kan worden ‘verzilverd’ in hun eigen personeelsdossier ten behoeve van hun verdere loopbaan

Voor wie?

Deze workshop is gratis voor onze nieuwsbrieflezers.
Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort 

Datum: 24 maart 2023
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

Inschrijven: HIER

 

OR en netwerken, 8 maart 2024

Het netwerk van de OR

Een OR maakt deel uit van een open netwerk (zwerm); denk bijvoorbeeld aan de achterban, de Arbodienst, de bestuurder en RvT/RvC, vakbonden, concurrerende bedrijven/organisaties, adviseurs, HR etc. etc.

Ten behoeve van verdere professionalisering is het aan te raden om grip te krijgen op je netwerk, en -waar gewenst- je netwerk uit te bouwen, of te raadplegen voor vragen die binnen de OR ontstaan.

In deze workshop:

 • Maak je kennis met deze ‘skill’ voor ondernemingsraden;
 • Krijg je inzicht in de 5 stappen, behorende bij het netwerken;
 • Wordt de koppeling gelegd van netwerken naar onderhandelen, waarbij we kijken naar ‘Medezeggenschap vanuit de bedoeling’;
 • Is er gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen, en tips of adviezen te geven en ontvangen.

Voor wie

Leden van ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen.
Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.
Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Tijd:
10.00 – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

Inschrijven: kan HIER

 

 

Medezeggenschap en Toezicht, 2 februari 2024

De ‘gouden driehoek’

Om de koers en de continuïteit van de onderneming te bewaken, is het van belang dat je als OR niet alleen met de bestuurder een goede samenwerkingsrelatie opbouwt, maar ook met de Raad van Commissarissen (RvC)of Raad van Toezicht (RvT).
Zowel de OR als de RvC/RvT heeft een interne toezichthoudende rol, maar elk vanuit een eigen invalshoek. De OR en RvC/RvT heeft ook een gedeeld belang, namelijk het goed functioneren van de onderneming en dus ook het functioneren van de Raad van Bestuur.
De RvC/RvT en de OR kunnen voor elkaar een waardevolle bron van informatie zijn, maar in de praktijk wordt er weinig contact met elkaar gezocht.
In deze workshop geven we een overzicht van de spelers binnen de ‘gouden driehoek’  van bestuur, toezicht en medezeggenschap en geven we handvatten voor de OR om een samenwerkingsrelatie met de RvC/RvT op te bouwen.
Voor wie

Leden van ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen.
In het kader van kennisuitwisseling, streven wij naar een deelnemersveld bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties/ondernemingsraden, maar het is uiteraard toegestaan met meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie in te schrijven.

Deze workshop wordt kosteloos aangeboden door CINTEA.
Bij een ‘no show’ wordt € 75,- per deelnemer in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort

Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Trainer: Susan Dassen- Luhrman

OR en financieel beleid, 2 februari 2024

Licht in de financiële duisternis?!
Voor veel OR-en is de financiële cyclus vaak een onbekend en vaag gebied. Maar het draait tegenwoordig om bijna niets anders. Het is dan ook belangrijk dat OR-leden financiële stukken kunnen “lezen” en de belangrijkste cijfers/kengetallen kunnen volgen. Maar ook, wat zijn de financiële consequenties van deze adviesaanvraag.

In deze gratis workshop krijgt u een tipje van de sluier opgelicht:

 • de opbouw en indeling van de financiële cyclus, en met name van de eigen onderneming
 • het leren lezen van de jaarstukken, begroting, etc.
 • de van belang zijnde financiële begrippen

De workshop is bedoeld voor iedereen in de medezeggenschap.
Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht. 

Schrijf je nu in.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Tijd: 13.00 – 15.30 uur
Trainer: John Bonenberg

De OR en de RvC/RvT - 25 april 16.00 - 17.00 uur - online

De wereld van de toezichthouder

De OR en de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht hebben in grote lijnen een gemeenschappelijke taak: zorgdragen voor de continuïteit van de onderneming. Een gemeenschappelijke taak, maar elk vanuit een ander perspectief.

De rollen van de RvT/RvC, vastgelegd in o.a. governance codes, wetgeving en statuten, zijn:

 • de rol van toezichthouder op het bestuur cq. het besturen van de onderneming;
 • de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur bij belangrijke besluiten en strategievorming;
 • de rol van werkgever van het bestuur.

Komen deze zaken je bekend voor? Dat is goed mogelijk, want in dit rijtje zie je meteen een aantal advies- en instemmingsplichtige onderwerpen voor de OR voorbijkomen. Denk bijvoorbeeld aan het benoemen van bestuurders, het vaststellen van de jaarrekening en begroting of het vaststellen van de meerjarenstrategie.

De OR en de RvC/RvT hebben dus niet alleen een gemeenschappelijk doel, maar hebben vaak ook gemeenschappelijke agendapunten. De kwaliteit van de samenwerkingsrelatie tussen de OR en de RvC/RvT is dus heel belangrijk. Hoe is het binnen jullie organisatie geregeld? Is er frequent overleg of bestaat er een afstand tussen de OR en de RvC/RvT? Welke stappen kan de OR ondernemen om die ‘kloof’ te dichten, hoe kun je elkaar versterken en hoe kun je een dialoog op gang brengen tussen OR, bestuurder en RvC/RvT?

Op 25 april organiseren we van 16.00- 17.00 uur een online workshop waarin we je in een klein uurtje meenemen in de wereld van de toezichthouder.

Deelname aan deze workshop is gratis.

Je ontvangt na aanmelding een bevestiging van ons. Enkele dagen voor de workshop sturen we je de link en verdere informatie toe.

Op 27 mei aanstaande organiseren we tevens een trainingsdag gericht op het vergroten van de kennis van OR-leden over de RvC/RvT. Ben je na de workshop enthousiast geworden over het onderwerp? Dan kun je je na de workshop direct aanmelden.

Datum: 25 april 2024
Tijdstip: 16.00 uur – 17.00 uur (online)
Trainer: Susan Dassen en Dick Onvlee

Inschrijven: HIER

 

Nieuw in de OR?!, 29 april 2024

Een oriëntatie op een nieuwe rol in de organisatie

Of overweeg je om je voor de OR te kandideren? Heb je verkiesbaar gesteld of ben je net gekozen? Dan stap je in een nieuwe wereld!

 • nieuwe collega OR-leden, je gaat deel uitmaken van een nieuw team
 • de WOR als wettelijk kader
 • wat is eigenlijk de bedoeling van medezeggenschap
 • je wordt een serieuze gesprekspartner van de bestuurder
 • je scope verbreed, de hele organisatie en alle medewerkers worden je aandachtsgebied

Hoe maak je dit allemaal in korte tijd jezelf eigen en hoe vind je je eigen weg in deze nieuwe wereld?

Wat leer je?

In deze workshop krijg je tips, oefenen we en delen we ervaringen zodat je een geslaagde start kunt maken met je OR-werk. We gaan o.a. in op de volgende onderwerpen:

 • hoe presenteer je je in de OR?
 • welke kennis heb je nodig en hoe maak je je die kennis eigen?
 • wat heb je zelf te beiden en wat heb je nodig van anderen?
 • hoe kun je je kijk op de organisatie verbreden?

Deze workshop inspireert je om met nog meer energie aan de slag te gaan en na deze workshop maak je voor je zelf duidelijke keuzes t.a.v. je inzet en bijdragen aan het OR.

Voor wie?

Deze workshop is gratis voor onze nieuwsbrieflezers.
Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort 

Datum: 29 april 2024
Tijdstip: 13.00 uur – 15.30 uur
Trainer: Richard Broer

Inschrijven: HIER

 

Medezeggenschap en sociale (on)veiligheid? 3 mei 2024

Met de juiste kennis en vaardigheden kom je verder!

Vanuit zowel de WOR als de Arbowet is meer dan voldoende geregeld om te zorgen dat uw OR het onderwerp sociale veiligheid kan aanpakken.
Valt het soms tegen om hiermee aan de slag te gaan?

Tijdens deze workshop
krijgt u onder andere inzicht in alle begrippen rondom sociale veiligheid, de wettelijke bevoegdheden voor een OR bij dit onderwerp én de mogelijkheden om het toezichthoudend orgaan en de bestuurder hierbij in te schakelen.

Resultaat

 • U weet hoe welke bevoegdheden u heeft als het gaat om de RI&E’s en medewerkerstevredenheid onderzoeken
 • U krijgt de beschikking over een stappenplan voor OR-en hoe om te gaan met individuele vragen/meldingen van collega’s, zonder in de valkuil van individuele belangenbehartiging te stappen;
 • U wordt in de gelegenheid gesteld om samen met de deelnemers en de trainer tips uit te wisselen als het gaat om hoe dit onderwerp het beste geplaatst kan worden op de agenda van het artikel 24 overleg.

Voor wie?

Deze workshop is gratis voor onze nieuwsbrieflezers.
Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Datum: 3 mei 2024
Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

Inschrijven: HIER

 

 

 

Belangstelling voor een ander onderwerp? Laat het ons weten.

10 + 6 =