06 190 84 677 info@cintea.nl

Gratis online workshops

Gratis workshops

Wil je eerst meer informatie? Bel of mail ons: 06 190 84 677 of info@cintea.nl

“Ik ben zeer tevreden over de gratis workshop die ik gevolgd heb bij Cintea; zowel over de kwaliteit van de workshop als over de expertise van Emelda.”

Anneke van der Kolk

Ambtelijk secretaris OR

Succesvolle OR verkiezingen, 17 januari 2021

OR-leden en AS-en

Verkiezingen organiseren

Wie mogen er kandidaat zijn voor de OR? Wie mogen er stemmen? Wat moet je doen wanneer er te weinig kandidaten zijn?

Het reglement van de OR bepaalt dat allemaal. Dus houd je reglement bij de hand!

Da de workshop heb je een draaiboek voor de volgende verkiezingen!

Doelen van de workshop

 • De deelnemers weten wat er komt kijken bij de verkiezingen.
 • De deelnemers hebben een draaiboek voor hun volgende verkiezingen.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor vragen
 • Syllabus met bruikbaar naslagmateriaal

Voor wie?

De leden van de verkiezingscommissie en Ambtelijk Secretaris

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht

Locatie: Cintea te Amersfoort (of online)
Datum: 17 januari 2020
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Scholing voor de OR? Met een scholingsplan kom je verder, 3 februari 2021

Scholing? Met een plan kom je verder

 Vanuit artikelen 16 en 18 uit de WOR is meer dan voldoende geregeld dat uw OR regelmatig scholing kan volgen.

Valt het soms tegen om deze faciliteiten effectief in te zetten?

Tijdens deze workshop krijg je onder andere inzicht in de begrippen competentiemanagement voor OR-leden, het teamdoelmatigheidsmodel en de verschillende fasen waarin een OR zich kan bevinden tijdens de hele zittingsperiode. Dit alles vraagt om een scholingsplan, waarin doelen en effecten van de scholing duidelijk worden beschreven. 

Resultaat

 • Je weet hoe uje competentiemanagement inzet om ook individuele leden de kans te geven zich te ontwikkelen tijdens de zittingsperiode.
 • Je kunt een scholingsplan (meerjaren) schrijven, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende fasen waarin het team zich bevindt.
 • Je kunt bij je bestuurder een plan voorleggen, met goed onderbouwde argumenten voor scholing en teambuilding.
 • Elk OR-lid kan na zijn/haar zittingsperiode de opgedane kennis en ervaring ‘verzilveren’ in zijn/haar personeelsdossier.

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

Kennismaking Belbin; teamrollen, 3 februari 2020

“Hulpmiddel bij teambuilding”

Tijdens deze workshop maak je kennis het model van dr. Meredith Belbin, welke  toepasbaar is in trainingen en adviestrajecten.

Dit model beschrijft de diverse teamrollen die leden van een team vanuit hun eigen natuur vooral inzetten en geven inzicht in de totale samenstelling van je ondernemingsraad. Je krijgt inzicht in hoe je de rollen in beeld kunt krijgen met behulp van een vragenlijst en hoe je vervolgens het team kunt analyseren op sterke en minder sterke punten.

Na de workshop krijgt ieder een de vragenlijst, het scoreformulier en de toelichting  digitaal toegestuurd.

Doelen van de workshop

 • De deelnemers kennen de eigen primaire en secundaire teamrollen van Belbin en weten hoe deze effectief toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.
 • De deelnemers hebben zicht op hoe Belbin toepasbaar is in de eigen OR.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor uitwisselen van ervaringen
 • Vragenlijst (tevoren toegestuurd om in te vullen)
 • Digitaal naslagmateriaal

Voor wie

Leden van ondernemingsraden én ambtelijk secretarissen die aan de slag willen met teambuilding binnen de OR.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Tijd:
13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Startende OR, 5 februari 2021

Als nieuw OR-lid krijg je tijdens deze workshop inzicht in het werk van de OR:

 • Wet op de Ondernemingsraden als steunstructuur
 • De hoofdthema’s van de OR
 • De samenwerking tussen OR en bestuurder
 • De samenwerking in de OR

Trainer: John Bonenberg
Tijdstip: 13.00 – 15.30 uur

WOR, voor nieuwe leden en AS-sen, 24 maart 2020

Wat doet een OR nou eigenlijk?

Wegwijs in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden)

Ben je niet nieuw in de OR? Waar mag de OR zich wel en waar niet mee bemoeien? Wil je graag weten welke rechten en plichten je hebt in de ondernemingsraad? Tijdens deze workshop maak je kennis met de Wet op de Ondernemingsraden. Je krijgt inzicht in de (on)mogelijkheden vanuit de Wet.

In de structuur en opbouw van de wet wordt uitgelegd hoe de procedures rondom onder andere advies- en instemmingsrecht in de praktijk worden toegepast.

Na de workshop krijgt ieder een format, bruikbaar bij een complexe adviesaanvraag.

Doelen van de workshop

 • De deelnemers kennen de belangrijkste delen van de WOR en weten de procedures effectief toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor vragen
 • Syllabus met bruikbaar naslagmateriaal

Voor wie

Nieuwe leden van ondernemingsraden én ambtelijk secretarissen die snel ingewerkt willen worden.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Tijd:
13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Meer invloed met Oplossingsgericht Denken, 9 april 2021

Meer invloed met Oplossingsgericht denken en werken.

Hoe ga je als OR-lid om met (complexe) organisatievraagstukken. Doe je dat vanuit een probleemgerichte benadering of vanuit een oplossingsgerichte werkwijze.

Mijn ervaring is dat OR-en meestal werken vanuit een probleemgerichte benadering.

OR-en proberen de oorzaak van een organisatieprobleem te achterhalen om te weten waarom het management voor bepaalde oplossingen kiest.

Hoe complexer het organisatieprobleem is hoe meer oorzaken. Hoe meer oorzaken, hoe lastiger het wordt om de oplossing te vinden. Daarom past de probleemgerichte benadering niet bij ieder probleem.

Het alternatief is de oplossingsgerichte aanpak, waarbij de focus niet ligt op het probleem maar op de gewenste situatie. Het is een toekomstgerichte aanpak.

De oplossingsgerichte werkwijze geeft energie. Oplossingsgericht werken is een positieve, krachtige manier om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te realiseren en heeft zich in de praktijk bewezen.

Wat leer je?

 1. wanneer de probleemgerichte benadering effectief is
 2. wanneer de oplossingsgerichte werkwijze effectief is
 3. de methode van oplossingsgericht werken

 

Resultaat van de workshop

Aan het einde van de workshop heb je geleerd:

 • wat oplossingsgericht werken voor jou en je OR kan betekenen
 • hoe de oplossingsgerichte werkwijze verschilt van de probleemgerichte benadering
 • dat je kunt kiezen welke van de 2 methoden geschikt is om een probleem aan te pakken

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Dick Onvlee

Wat is een goed advies? 7 mei 2021

Wat is een goed advies?

Een goed advies schrijven is meer dan alleen maar een positief of negatief advies geven aan de bestuurder. In het materiaal in leergang 2 voor ambtelijk secretarissen wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Dit materiaal krijgt u tijdens de workshop ook uitgereikt (digitaal).

Het begint al bij het lezen van de aviesaanvraag; hoe analyseer je de tekst, de probleemformulering en de aangedragen oplossing(en)?

Daarna kijken we naar de opbouw van een goed advies, de formulering in het advies, zowel strategisch, tactisch als taalkundig, en de verwijzingen naar eerdere afspraken en overleggen. Dit ook omdat bij adviesrecht een goede dossiervorming van cruciaal belang kan zijn.

Resultaat

 • Je hebt de beschikking over een tweetal analysemodellen die behulpzaam (kunnen) zijn bij het analyseren van ingewikkelde adviesaanvragen;
 • Je kunt een advies schrijven, zowel strategisch, tactisch als taalkundig, waarbij de bestuurder in het uitgebrachte advies ook de chronolgische volgorde van eerdere afspraken terugziet en onderbouwde argumenten van de OR aantreft.
 • Je hebt kennis van de noodzakelijke dossiervorming bij een adviesaanvraag.

 

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

OR bij de overheid, 21 mei 2021

OR bij de overheid

In november 2020 is het boek:  “25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR” verschenen. Daarnaast is in de tweede helft van januari 2021 een petitie aangeboden aan het kabinet en de vaste commissie van de Tweede Kamer, met de aanhef: Zorg ervoor dat de rol van ondernemingsraden bij de overheid niet verder dan strikt noodzakelijk is door het primaat van de politiek wordt beperkt, zodat ondernemingsraden bij de overheid net als andere ondernemingsraden volwaardig bij de besluitvorming worden betrokken! Tijdens deze workshop kijken we samen wat ondernemingsraden bij de overheid kunnen doen om meer invloed uit te oefenen op politieke besluiten.

Resultaat

 • Deelnemers weten hoe het politiek primaat wordt ingepast in de WOR, en welke consequenties dit kan hebben op de mate van invloed die een OR dan nog heeft;
 • Deelnemers weten hoe het Kabinet en de Tweede Kamer heeft gereageerd op de hierboven beschreven petitie;
 • Deelnemers hebben kennis van artikel 24 en de mogelijkheden om hier in gesprek te gaan met politiek bestuurders;
 • Deelnemers hebben met elkaar gebrainstormd over creatieve oplossingen en werkwijzen.

 

Tijdstip: 10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

 

 

Teamontwikkeling voor de OR, 5 november 2021

 

Nou, daar zit je dan, als (kersvers) Dagelijks Bestuur van de OR. Hoe ga je dat ‘ns aanpakken, het aansturen (zonder macht) van de OR als team?
Kom naar onze gratis workshop en maak kennis met de rol van het DB, DB-taken, persoonlijk leiderschap en de beginselen van teamontwikkeling.

Na deze workshop weet je:

 • Wat van je als DB wordt verwacht, qua rol, taken en verantwoordelijkheden
 • Hoe je de besluitvorming kunt sturen
 • Wat nodig is in de ontwikkeling van de OR als team.

Aanpak:

 • Korte inleidingen
 • Praktische oefeningen
 • Groepsdiscussie

Doelgroep:

 • Startende voorzitters en secretarissen
 • Zittende voorzitters en secretarissen die meer handvaten zoeken in hun rol als DB-leden.

Door: Marja van Kerkhof
Datum: 5 november 2021
Tijd: 10.00 – 12.30 uur

OR en arbobeleid, 12 november 2021

Waarom OR en Arbo? Daarom!

Veel ondernemingsraden doen niet zoveel met Arbo, omdat deze wet- en regelgeving zo gedetailleerd en gecompliceerd lijkt. Het jaar 2020 heeft ons helaas weer laten zien, dat werkgevers ook niet altijd weten wat ze met deze wetten moeten; de vakbonden kregen veel klachten binnen in een tijd (Corona) waarin gezondheid juist zo’n enorm issue is.

Tijdens deze workshop krijgt u grip op deze wetgeving en handvatten om Arbo meer onder de aandacht te brengen bij uw bestuurder, de preventiemedewerkers, maar ook de Arbodienst. We kijken ook naar het imago van een ondernemingsraad, en hoe u, met behulp van het onderwerp Arbo, beter zichtbaar wordt voor uw collega’s op de werkvloer.

Resultaat

 • U kent uw rechten en plichten als ondernemingsraad in het kader van de Arbowet;
 • U heeft inzicht in het doel en de organisatie van een vierhoeksoverleg, zoals omschreven in de laatste wetswijziging binnen de Arbowet;
 • U eindigt deze workshop met een concept-werkplan voor uw OR of VGW-commissie voor het eerstkomende jaar.

 

Datum: 12 november 2021
Tijdstip:
10.00 uur – 12.30 uur
Trainer: Emelda Hendriks

OR jaarverslag, 19 november 2021

OR jaarverslag
De WOR verplicht de OR ieder jaar een verslag van de werkzaamheden op te stellen en bekend te maken.
Voordat het jaarverslag wordt opgesteld, is het belangrijk om na te denken over wat u als OR wilt bereiken met dit verslag

Het mag duidelijk zijn dat de workshop te kort is om gedetailleerd op de materie in te gaan, maar John Bonenberg hoopt tijdens deze workshop OR-leden aan te sporen goed na te denken wat je binnen jouw organisatie kan/wilt bereiken met een goed OR jaarverslag.

Doel van de workshop

 • Uitgangspunten voor goede PR en toepassen in de praktijk
 • Vaststellen van de doelen die de OR met het jaarverslag wil bereiken
 • Wat zeker in een jaarverslag moet staan
 • Strategisch gebruik van een jaarverslag
 • Bepalen van de kenmerken van de inhoud

Bent je klaar voor een goed OR Jaarverslag ? Schrijf je dan nu in.

Door: John Bonenberg
Datum: 19 november 2021
Tijd: 13.00 – 15.30 uur

OR en financieel beleid, 25 november 2021

Licht in de financiële duisternis?!
Voor veel OR-en is de financiële cyclus vaak een onbekend en vaag gebied. Maar het draait tegenwoordig om bijna niets anders. Het is dan ook belangrijk dat OR-leden financiële stukken kunnen “lezen” en de belangrijkste cijfers/kengetallen kunnen volgen. Maar ook, wat zijn de financiële consequenties van deze adviesaanvraag.

In deze gratis workshop krijgt u een tipje van de sluier opgelicht:

 • de opbouw en indeling van de financiële cyclus, en met name van de eigen onderneming
 • het leren lezen van de jaarstukken, begroting, etc.
 • de van belang zijnde financiële begrippen

De workshop is bedoeld voor iedereen in de medezeggenschap. Schrijf je nu in.

Door: John Bonenberg
Datum: 25 november 2021
Tijd: 13.00 – 15.30 uur

WOR, voor nieuwe leden en AS-sen, 7 december 2021

Wat doet een OR nou eigenlijk?

Wegwijs in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden)

Ben je niet nieuw in de OR? Waar mag de OR zich wel en waar niet mee bemoeien? Wil je graag weten welke rechten en plichten je hebt in de ondernemingsraad? Tijdens deze workshop maak je kennis met de Wet op de Ondernemingsraden. Je krijgt inzicht in de (on)mogelijkheden vanuit de Wet.

In de structuur en opbouw van de wet wordt uitgelegd hoe de procedures rondom onder andere advies- en instemmingsrecht in de praktijk worden toegepast.

Na de workshop krijgt ieder een format, bruikbaar bij een complexe adviesaanvraag.

Doelen van de workshop

 • De deelnemers kennen de belangrijkste delen van de WOR en weten de procedures effectief toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.

Aanpak

 • Korte inleidingen
 • Veel ruimte voor vragen
 • Syllabus met bruikbaar naslagmateriaal

Voor wie

Nieuwe leden van ondernemingsraden én ambtelijk secretarissen die snel ingewerkt willen worden.

Deze workshop is gratis, per workshop mogen ook gegadigden van één organisatie deelnemen.

Bij no show wordt € 75,- in rekening gebracht.

Locatie: Cintea te Amersfoort
Tijd:
13.30 – 16.00 uur
Trainer: Richard Broer

Belangstelling voor een ander onderwerp? Laat het ons weten.

5 + 13 =