033 465 4026 info@cintea.nl

Certificering

Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.’

Aristoteles

Meer weten over Stichting SCOOR-RMZO?

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor leden van ondernemingsraden door certificering van or-opleidingsbureaus en registratie van or-opleiders. Daarmee weten OR en bestuurder dat deze opleidingen van goede kwaliteit zijn.

Naast dat wij graag van onze klanten feedback ontvangen, hechten wij belang aan kwaliteitscontrole van buitenaf. Sinds de oprichting van SCOOR (opvolger van het GBIO) is Cintea aangesloten bij Stichting SCOOR, onderdeel van de Sociaal Economische Raad (SER). In 2019 besloten Stichting SCOOR en het Register Medezeggenschap Opleiders (RMZO) samen verder te gaan.

Cintea is SCOOR RMZO gecertificeerd. Dat wil zeggen dat SCOOR RMZO de kwaliteit van onze trainingen jaarlijks controleert en beoordeelt.

De leergangen voor de ambtelijk secretaris zijn door VASMO (beroepsvereniging voor ambtelijk secretarissen) gecertificeerd.

Cintea is CRKBO geregistreerd. Onze trainingen zijn daarmee vrijgesteld van BTW.