06 190 84 677 info@cintea.nl

Nieuws

Wij, mensen van Cintea, willen jou in je rol als OR-lid van dag tot dag bijstaan.

John, Dick, Emelda, Marja, Susan, Richard, Ria

Contact

Bel of mail ons gerust 033-4654026 of info@cintea.nl

Cintea groeit!
Als coöperatieve vereniging, streeft Cintea naar een zo breed en divers mogelijk palet aan MZ-trainers en adviseurs. Dit najaar verwelkomen we Susan Dassen als aspirant-lid van onze coöperatie!
Susan heeft een brede ervaring op het gebied van medezeggenschap en governance. Als voormalig (C)OR-voorzitter en als adviseur van ondernemingsraden, bestuurders en toezichthouders kent zij het krachtenveld waarbinnen de OR opereert als geen ander.

‘Ik adviseer ondernemingsraden bij uiteenlopende (strategische) vraagstukken. Denk hierbij aan fusies en outsourcingstrajecten, maar ook interne reorganisaties en HR-gerelateerde vraagstukken. Daarnaast vind ik het prachtig ondernemingsraden verder te helpen door kennissessies, workshops en heidagen te faciliteren.
Door mijn ervaring als OR-lid en OR-voorzitter weet ik hoe lastig het soms kan zijn om te balanceren tussen je rol in de OR en de bedrijfsfunctie die je bekleedt. Ik help OR-leden graag hun balans weer te (her)vinden.
Binnen Cintea hoop ik mijn kennis en ervaring breed in te kunnen zetten en zo nog meer OR’en verder te helpen in hun ontwikkeling.’

DISC
Voor ondernemingsraden die te maken hebben of krijgen met DISC is het zinvol om zich in DISC te verdiepen. Cintea heeft een trainingsmodule om als OR (team) mee aan de slag te gaan.
Veel organisaties werken met DISC. DISC biedt een manier om snel en effectief inzicht te krijgen in elkaars gedrag binnen organisaties. Een DISC analyse staat ook wel bekend als de DISC kleurentest. De basis van het DISC model is gebaseerd op de theorieën van Jung. Het model bestaat uit vier gedragsstijlen: Dominantie (rood), Invloed (geel), Stabiliteit (groen) en Conformisme (blauw). Met de analyse krijgt iemand inzicht in de mate waarin hij of zij elk van de vier gedragsstijlen in zich heeft. Van daaruit is het mogelijk kwaliteiten nog beter te benutten en aandachtspunten te verbeteren. Dit komt zowel de ontwikkeling van deze persoon ten goede als die van het team OR en/of de organisatie. Omdat drijfveren zich in ons onderbewuste bevinden, zijn deze vaak minder zichtbaar. Dit maakt het lastiger om ze te ontdekken. Een drijfverenanalyse helpt om inzicht te krijgen in de individuele drijfveren en de verschillende drijfveren in een groep. Door het invullen van de vragenlijst krijgen mensen antwoorden op wat voor hen belangrijk is in het leven, wat hun innerlijke motivatoren zijn.

Sinds vorig maand is een van de trainers van Cintea ook DISC gecertificeerd. Richard Broer heeft de accreditatie met succes doorlopen. Hij is daarmee bevoegd om de vragenlijst af te nemen en te bespreken. Hij is ook gecertificeerd om de drijfverenanalyse te doen. Dit is een verdiepende stap voor ondernemingsraden binnen de DISC methodiek.

OR en CAO?
Dit jaar zijn alweer veel nieuwe cao’s tot stand gekomen. Tegenwoordig wordt in de cao vaak verwezen naar de lokale medezeggenschap voor nader overleg (bijvoorbeeld met het instemmingsrecht), om details verder af te spreken. Om die verwijzingen te vinden, zal iemand binnen de OR de nieuwe cao hierop moeten screenen. Vind je het lezen van een cao moeilijk, bel ons dan voor advies, wij hebben als trainers veel ervaring met het lezen van een cao.

OR en diversiteit & inclusie
Veel ondernemingsraden komen er eigenlijk niet aan toe, om zelf ook onderwerpen in te brengen in het overleg met de bestuurder. Vanuit Cintea bieden wij daarom de open inschrijving “OR en diversiteit & inclusie” aan. Het onderwerp is bijzonder actueel nu, maar wat kun je als OR zélf doen, om dit onder de aandacht te brengen in je eigen organisatie/instelling/bedrijf.
Tijdens deze open inschrijving maak je nader kennis met diversiteit & inclusie, krijg je grip op de betekenis hiervan en presenteren wij een 7 stappenplan voor zowel de organisatie/instelling/bedrijf als voor de OR zelf. Voor meer informatie zie onze website.

Verkiezingen gemeentelijke OR-en in maart 2023
Binnenkort organiseren wij vanuit Cintea een gratis workshop voor gemeentelijke ondernemingsraden en hun ambtelijk secretarissen. Tijdens deze workshop wordt niet alleen aandacht besteed aan de organisatie rondom de verkiezingen, maar ook aan het succesvol werven van kandidaten.

Maatwerkcursussen en gratis workshops
Vanuit Cintea hebben we binnen ons eigen kantoor ook ruimte voor cursussen, te weten voor groepen tot maximaal 12 deelnemers. Dit najaar proberen we zoveel mogelijk fysiek te werken, mocht dit onverhoopt niet kunnen, dan bieden wij de workshops ook digitaal aan.

Het team van Cintea
John Bonenberg     06 1991 9325
Richard Broer         06 2524 6935
Susan Dassen          06 12947691
Emelda Hendriks    06 5467 5713
Marja van Kerkhof  06 2349 0730
Dick Onvlee              06 5468 3671
Ria van der Schagt   06 2014 7180