06 190 84 677 info@cintea.nl

Nieuws

Wij, mensen van Cintea, willen jou in je rol als OR-lid van dag tot dag bijstaan.

John, Dick, Emelda, Marja, Richard, Ria

Contact

Bel of mail ons gerust 033-4654026 of info@cintea.nl

 

Medezeggenschaptrainingen en cursussen van Cintea voldoen aan criteria SCOOR-RMZO

Cintea behaalde het SCOOR-RMZO certificaat eind 2015 en is in 2018 eenmaal gehercertificeerd. Het certificaat geldt voor drie jaar. Daarom vond bij Cintea de afgelopen maanden een hercertificeringsaudit plaats. Het onafhankelijke auditbureau NCI Certificering voerde die uit. Daarin heeft Cintea aangetoond dat haar maatwerktrainingen én standaardcursussen voor ondernemingsraden, nog steeds voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen. Op basis hiervan is Cintea weer voor drie jaar gecertificeerd en blijft het bureau in het register van SCOOR-RMZO opgenomen.

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van or/pvt’s-opleidingsbureaus. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsbureau aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsbureau centraal.


Laat je wijzer maken
Ook in het najaar bieden wij diverse gratis workshops aan voor de abonnees van onze nieuwsbrief en onze opdrachtgevers. Binnen organisaties is het begrotingstijd, dus ook werk aan de winkel voor de OR. In dat verband wijzen wij je graag op onze gratis workshop Financieel Beleid op 15 oktober. Gewoon inschrijven op onze nieuwsbrief en je mag 2 x per jaar een gratis workshop volgen.

Klik hier voor het actuele overzicht.

De aandacht voor ‘medezeggenschap vanuit de bedoeling’ groeit.
Steeds meer opdrachtgevers zijn nieuwsgierig naar ons verhaal over ‘Medezeggenschap vanuit de bedoeling’. Her en der mogen we erover vertellen, in trainingen en aparte sessies. De essentie van medezeggenschap vanuit de bedoeling dat medezeggenschap gebeurt in de ‘leefwereld’. Niet omdat medezeggenschap ‘hoort’ op grond van de Wet op de Ondernemingsraad maar dat medezeggenschap de organisatie en medewerkers wezenlijk verder ‘helpt’. Enkele uitgangspunten om tot sleutelprincipes te kunnen komen zijn:

  • de relatie OR-bestuurder is gebaseerd op vertrouwen;
  • medezeggenschap is geen doel op zich;
  • OR en bestuurder handelen naar de intentie van de wet;
  • OR en bestuurder zijn gelijkwaardig maar niet gelijk;
  • OR en bestuurder starten bij het vraagstuk (om samen over oplossingen na te kunnen denken);
  • OR en bestuurder laten het eigenaarschap daar waar het hoort.

Medezeggenschap vanuit de bedoeling betekent dat de OR vroeg wordt betrokken bij een vraagstuk. Veel ondernemingsraden willen dit ook. In dit geval heeft de OR een ankerpunt nodig, een eigen verhaal over de organisatie. Naast een eigen verhaal vraagt een vroegtijdige betrokkenheid ook om een bepaalde houding en bepaalde vaardigheden.

En het resultaat? Medezeggenschap vanuit de bedoeling levert een organisatie passende oplossingen op die mensen helpen hun werk goed te doen.

Wil je ook ons verhaal van ‘medezeggenschap vanuit de bedoeling voor de OR en bestuurder’ horen? Neem dan contact met ons op.

Het team van Cintea

John Bonenberg           06 1991 9325
Dick Onvlee                  06 5468 3671
Richard Broer               06 2524 6935
Emelda Hendriks          06 5467 5713
Marja van Kerkhof        06 2349 0730
Ria van der Schagt        06 2014 7180