06 190 84 677 info@cintea.nl

Nieuws

Wij, mensen van Cintea, willen je in je rol als OR-lid van dag tot dag bijstaan in een snelle doch zorgvuldige beoordeling van maatregelen die jouw organisatie neemt.

Cintea

Contact

Bel of mail ons gerust 033-4654026 of info@cintea.nl

18 mei 2020

Hoe om te gaan met geplande vakanties en verlofdagen? Enkele tips.

 Deze vraag komt naar voren en is urgent omdat de vakantieperiodes er aan komen. Medewerkers hebben vakanties gepland maar kunnen vanwege de coronacrisis niet met vakantie.  Zij vragen hun organisaties om de op te nemen vakantiedagen op te schorten tot een later tijdstip. Wanneer de organisatie deze verzoeken honoreert, dreigt er in het najaar een moeilijk, zo niet onoplosbaar probleem voor de organisatie te ontstaan.

Dat is des te nijpender omdat veel gevraagd wordt van medewerkers en medewerkers een coulante houding van hun organisatie mogen terugverwachten. Iedereen weet ook dat niemand belang heeft bij stuwmeren van vakantie- en verlofdagen. Kortom: een duidelijk gedeeld belang. De kans is groot dat dit op termijn een zeer moeilijk, (on)oplosbaar probleem wordt.

Wat kun je als OR doen om dit probleem te voorkomen?

 1. Maak van dit vraagstuk nu al een gedeeld vraagstuk. Zet het op de agenda van het overleg met de bestuurder en betrek de medewerkers erbij.
 1. Breng wederzijdse belangen in beeld:

Belangen Medewerkers 

Belangen Organisatie

 • vakantiedagen opnemen wanneer je weer met vakantie kunt gaan
 • gezondheid, de mogelijkheid om te ontspannen, te ontstressen
 • collegiale oplossingen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om met vakantie te gaan
 • gewaardeerd voelen voor getoonde inzet
 • voorkomen dat stuwmeren ontstaan
 • inzetbaarheid van voldoende medewerkers vanwege personeelskrapte
 • gezonde medewerkers
 • rechtvaardigheid, billijkheid en gelijke behandeling
 • duidelijke kaders
 • naleving van wet en regelgeving, door vanuit de bedoeling te denken en te handelen

 

Wanneer je goed kijkt, zie je dat de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie niet gelijk aan elkaar zijn maar in belangrijke mate wel overeenkomen.

 1. Zoek gezamenlijk naar oplossingen die in beider belang zijn en naar oplossingen die werkelijk bijdragen aan het fysiek en psychisch inzetbaar houden van medewerkers. Dat maakt dat zij hun bijdrage aan de bedoeling van de organisatie kunnen blijven leveren, zoals b.v. goede zorg.

Mogelijke oplossingen
Het is zinnig dat de OR en bestuurder samen criteria en overwegingen opstellen die van belang zijn voor de werknemer en voor de voortgang van het werk/de organisatie. Het is belangrijk om niet allemaal tegelijk met vakantie te gaan. In de zorg is dit potentieel een groot probleem voor de continuïteit van de dienstverlening.

Een oplossing kan zijn om bij een geannuleerde vakantie de helft van de dagen door te werken en de andere helft vrij te nemen. Daardoor kom je als medewerker toch aan je rust. De andere helft van de geplande vakantiedagen wordt opgeschort tot er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden om weer met vakantie te gaan, met als neveneffect grotere/betere inzetbaarheid medewerkers.

Sommige oplossingen zijn niet in regels te vatten, dan is het een kwestie van maatwerk.

 

En andersom? We worden gevraagd onze dagen op te maken 

In andere organisaties is het juist zo dat men medewerkers in deze tijd vraagt om wel vakantie op te nemen omdat er geen werk is. De gebruikelijke vakantie kan door reisverboden niet gedaan worden en de bestemming wordt noodgedwongen ‘Balkonia’. Of dát voldoende is voor de medewerker, is wel een vraag die iedere medewerker individueel moet beantwoorden. Want dit kan betekenen dat medewerkers wanneer ze juist wél toe zijn aan een echte vakantie deze niet meer op kunnen nemen.

 

Bij een verzoek om vakantie op te nemen is het aan de medewerker om dit verzoek te honoreren. De medewerker kan daartoe niet verplicht worden anders dan bij CAO (de aan te wijzen verplichte snipperdagen). Verzoek daarom de medewerker niet meer dan de helft van de vakantiedagen op te nemen en de overige vakantiedagen pas wanneer de maatregelen rond Corona zodanig versoepeld zijn dat het ‘echt op vakantie gaan’ weer kan. Gun elkaar ‘een weekje weg’ en plan het met elkaar. OR en bestuurder kunnen ook hiervoor criteria samenstellen om problemen het hoofd te bieden.

 

 

Maatwerkcursussen

Vanuit Cintea hebben we gezocht naar accommodaties met een goedgekeurd coronaprotocol. Wij vonden bijvoorbeeld het Fletcher Hotel in Amersfoort. We hebben deze accommodatie bezocht en bekeken hoe zij het coronaprotocol vorm hebben gegeven. Naar aanleiding van ons bezoek heeft het hotel ons een gunstig aanbod gedaan qua tariefstelling waarvan jouw OR gebruik kan maken.

Vanzelfsprekend hebben wij voor onszelf ook een protocol opgesteld, om ieders veiligheid te kunnen garanderen tijdens de cursussen.

 

 

Het goede gesprek

Op veler verzoek hebben wij weer ‘het goede gesprek’ gepland (via Zoom):

25 mei, Zorg om 14.00 uur

26 mei Zakelijk om 10.00 uur

26 mei Overheid om 14.00 uur

29 mei AS-sen om 10.00 uur.

Aanmelden kan door een mailtje naar info@cintea.nl.

 

 

Corona en ARBO

De corona-crisis roept veel vragen op; ook op het gebied van ARBO. Want uit ‘de goede gesprekken’ blijkt dat deze crisis veel invloed heeft op zowel fysiek als psychisch welzijn van de collega’s. Voor Ondernemingsraden wellicht een goede reden om met de bedrijfsarts in gesprek te gaan.

In de bijlage vind je vragen die behulpzaam kunnen zijn bij de voorbereiding op zo’n gesprek.

 

 

 

31 maart 2020

UITNODIGING VOOR EEN GOED GESPREK
Graag willen we ervaringen met je delen en met je bespreken wat je vanuit de medezeggenschap in je organisatie meemaakt.

De Coronacrisis vraagt veel van de organisatie en het vinden van antwoorden op vragen die twee weken geleden nog ondenkbaar waren. Wij merken dat de antwoorden die gevonden worden verschillen. Ook de wijze waarop de ondernemingsraden hierbij betrokken worden, verschilt.

Daarom nodigen we je uit om met elkaar virtueel om tafel te gaan zitten en even de tijd te nemen om met elkaar en van elkaar te leren. Een goed gesprek duurt ongeveer een uur.

Wat ons voor ogen staat, is dat we voor meerdere sectoren een tijdstip kiezen waarop we met elkaar in gesprek gaan.

Meld je aan door een email te sturen aan info@cintea.nl. Geef hierin aan voor welk goede gesprek je je aanmeldt. Wij sturen je dan een mail terug met daarin een link naar jouw goede gesprek. Wanneer je daarop op klikt, kun je meedoen.

HET GOEDE GESPREK VOOR DE ZORGSECTOR
In de zorg hebben we te maken met sluiting, zwaardere zorg als gevolg van de beschermingsmaatregelen en meer vraag om aandacht vanwege  toenemende eenzaamheid. Welke maatregelen worden genomen, wat is de rol van de OR, hoe wordt de OR betrokken en hoe kan de OR zijn verantwoordelijkheid nemen? O.a. ten opzichte van het gebruik van beschermingsmiddelen en het tekort aan beschermingsmiddelen.

Wij hebben ‘je stoel’ al voor je klaargezet.

Wanneer je maandag 6 april 2020 om 14.00 uur aanschuift, ben je van harte welkom om met elkaar in gesprek te gaan via Zoom.us. Schrijf je in via info@cintea.nl. Vervolgens ontvang je de uitnodiging en de handleiding voor het gebruik van Zoom.

HET GOEDE GESPREK VOOR OVERHEDEN, AAN OVERHEID GELIEERDE ORGANISATIES
Vanwege de Corona crisis werken nu veel medewerkers thuis. Dat vraagt om een goede thuiswerkplek en een goed draaiend, veilig ICT systeem van de werkgever waarbinnen je je werk adequaat kunt doen. De werkdruk is op dit moment groot vanwege de toename van vragen vanuit de burgers.
Daarnaast is het de vraag hoe medewerkers de balans tussen werk en privé overeind houden, nu ze thuis werken.
Welke maatregelen worden genomen, wat is de rol van de OR, hoe wordt de OR betrokken en hoe kan de OR zijn verantwoordelijkheid nemen?

Wij hebben ‘je stoel’ al voor je klaargezet.

Wanneer je donderdag 9 april om 14.00 uur aanschuift, ben je van harte welkom om met elkaar in gesprek te gaan via Zoom.us. Schrijf je in via info@cintea.nl. Vervolgens ontvang je de uitnodiging en de handleiding voor het gebruik van Zoom.

HET GOEDE GESPREK VOOR ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
De flexibele schil in deze sector staat het meest onder druk. Zzp’ers en flexwerkers zijn als eerste aan de beurt als het gaat om kostenbeheersing. Hoe gaan bedrijven om met hun flexibele schil? Vaste medewerkers krijgen te maken met de toepassing van regelingen als werktijdverkorting en thuiswerken.

Daarnaast werken veel organisaties aan het anders organiseren van hun dienstverlening: het binnenhalen van opdrachten tot en met de uitvoering van opdrachten. Dat vraagt om creativiteit, omdenken en flexibiliteit.

Welke maatregelen worden genomen, wat is de rol van de OR, hoe wordt de OR betrokken en hoe kan de OR zijn verantwoordelijkheid nemen?

Wij hebben ‘je stoel’ al voor je klaargezet.

Wanneer je woensdag 8 april om 14.00 uur aanschuift, ben je van harte welkom om met elkaar in gesprek te gaan via Zoom.us. Schrijf je in via info@cintea.nl. Vervolgens ontvang je de uitnodiging en de handleiding voor het gebruik van Zoom.


HET GOED GESPREK VOOR PRODUCTIE (W.O. BOUW EN RETAIL) EN INDUSTRIE

In deze bedrijven gaan medewerkers ‘gewoon’ naar het werk, net als medewerkers in de zorg. Toch is het niet ‘gewoon’. Want je moet naar je werk, terwijl je kinderen thuis zijn. Hoe doe je dat met opvang?
Hoe veilig is je werkplek? Lukt het om de 1,5 meter-regel na te leven? Zijn er voldoende beschermingsmiddelen? Wat doet de werkgever hieraan? Worden de grenzen van het wel of niet ziek melden opgezocht?

Welke maatregelen worden genomen, wat is de rol van de OR, hoe wordt de OR betrokken en hoe kan de OR zijn verantwoordelijkheid nemen?

Wij hebben ‘je stoel’ al voor je klaargezet.

Wanneer je dinsdag 7 april om 10.30 uur aanschuift, ben je van harte welkom om met elkaar in gesprek te gaan via Zoom.us. Schrijf je in via info@cintea.nl. Vervolgens ontvang je de uitnodiging en de handleiding voor het gebruik van Zoom.

23 maart 2020
Check hier wat de OR moet weten over maatregelen die samenhangen met het Coronovirus. Klik op onderstaande link.

https://www.ornet.nl/blog/2020/03/20/coronacrisis-en-de-maatregelen-wat-de-or-moet-weten/

17 maart 2020
Het Corona-virus houdt ons in zijn greep. Medezeggenschap beoefenen zoals we gewend zijn, is nu even geen prioriteit. Dat is volstrekt begrijpelijk.

Echter, in deze periode kan de organisatie besluiten willen nemen die ingrijpende gevolgen hebben voor medewerkers. Als OR dien je dan snel te kunnen schakelen.

Wij, als trainers / adviseurs / coaches van Cintea, willen je in je rol als OR-lid van dag tot dag bijstaan in een snelle doch zorgvuldige beoordeling van maatregelen die jouw organisatie neemt.

Daarom zetten wij als Cintea de lijnen open voor al je vragen.

Via de telefoon, via online vergaderingen en via online trainingen en coaching willen wij jou en daarmee je organisatie van dienst zijn om in deze uitdagende tijd afgewogen besluiten te kunnen nemen.

 • Wil je een online training over een bepaald thema? Laat het ons weten.
 • Wil je een online vergadering beleggen en daarbij live coaching of advies van ons? Laat ons je vergadering ‘hosten’ via ons online platform. Dan krijg je ons erbij.

Bel of mail je Cintea trainer/adviseur/coach over de mogelijkheden. Ook als je een andere vraag hebt.

Ben je nieuw bij Cintea? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op: info@cintea.nl en/of bel 033 4654 026. Kijk voor meer informatie over Cintea op www.cintea.nl.

Het team van Cintea

John Bonenberg           06 1991 9325
Dick Onvlee                  06 5468 3671
Richard Broer               06 2524 6935
Emelda Hendriks          06 5467 5713
Marja van Kerkhof        06 2349 0730
Ria van der Schagt        06 2014 7180